แคนโด้ - คนพิเศษ

posted on 21 Oct 2011 17:18 by cj-world

ว่ากันว่า … มนุษย์มีสองขา
มีขาซ้าย … และขาขวา
แต่ผมมี … ขาขึ้นกับขาลง

~~~~

ว่ากันว่า … มนุษย์มีหัวใจดวงเดียว
แต่ … ผมมีสองดวง
แค่ … ยังหาคู่มันไม่เจอ

~~~~

ว่ากันว่า … มือซ้ายมี 5 นิ้ว
แต่ … เธอมีแปดนิ้ว
เพราะ … ผมให้เธอไป
"นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วนาง"

~~~~